Lokalita

Priemyselný park Nováky sa nachádza na strednom Slovensku, len 10 km od okresného mesta Prievidza (Trenčiansky kraj), v bezprostrednej blízkosti okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Viac informácií o lokalite

Služby

Naším zámerom je budovať moderný priemyselný park s komplexnými službami. Ich rozsah závisí od konkrétnych požiadaviek klientov. Procesné riešenia, ktoré ponúkame, Vás zbavia organizačných starostí a vytvoria podmienky pre efektívne fungovanie Vašej firmy či podniku.

  • servisné a údržbárske práce
  • strážna služba
  • služby IT, telekomunikačné služby, internet, dochádzkový systém
  • dodávky energií
  • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výpadkom energií
  • skladovanie odpadov, odpadové hospodárstvo, vlastná ČOV
  • služby bezpečnostných a požiarnych technikov
  • správa mapových podkladov a generel
  • správa projektovej dokumentácie
  • pozrieť všetky služby