Základné údaje

Výmera areálu

106 ha

Plochy pripravené na výstavbu

145.800 m2

Počet spoločností

24

Aktuálny počet pracovných miest

1.600

Dĺžka hlavnej cestnej siete

10km

Dĺžka železničnej siete

22km

Odvetvia

chemický, strojársky a energetický priemysel

DOSTUPNÉ PRIESTORY

 • výrobné priestory
 • sklady a skladovacie plochy
 • kancelárske, administratívne a archivačné priestory
 • priestory na výstavbu („brownfield“), build to suit
 • laboratóriá
 • šatne
 • sociálne priestory (sprchy, umyvárne, toalety);

ENERGIE

 • dodávka elektrickej energie na napäťových úrovniach 22 kV, 6 kV a 0,4 kV
 • dodávka pary na tlakovej úrovni 2,1 Mpa, 1,3 Mpa a 0,6 Mpa
 • dodávka zemného plynu o tlaku 0,8 – 0,9 Mpa
 • dodávka a odvod vody:
  • pitnej vody
  • povrchovej vody
  • demineralizovanej vody o tlaku 0,7 Mpa
  • filtrovanej vody (vhodnej na chladenie) o tlaku 0,65 Mpa
  • úžitkovej vody
  • požiarnej vody
 • vzduch – sušený a nesušený

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A NAKLADANIE S ODPADOM

 • čistenie odpadových vôd na čistiarenskom komplexe odpadových vôd
 • poskytovanie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva
 • zabezpečenie odvozu odpadov na externú skládku

Pozrite si našu ponuku priestorov a pozemkov

Hľadáte objekty určené na výrobu, skladovanie alebo administratívu alebo pozemok pre výstavbu výrobných objektov, skladov a kancelárií?