Priemyselný park Nováky sa nachádza na strednom Slovensku, len 10 km od okresného mesta Prievidza (Trenčiansky kraj), v bezprostrednej blízkosti okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Poloha mesta Nováky vytvára vhodné podmienky na rýchle spojenie s Českou republikou, Rakúskom, Poľskom a Maďarskom. Náš areál má priame napojenie na štátnu železničnú sieť, je pohodlne dostupný pre cestnú dopravu a najbližšie letisko v Žiline je vzdialené 70 km.

Na základe evidovanej nezamestnanosti k januáru 2016 má na tomto území záujem o prácu viac ako 10.500 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje dostatočný potenciál pre rozvoj podnikateľských aktivít.

V meste Nováky je vybudovaná komplexná infraštruktúra nevyhnutná pre fungovanie podniku aj zamestnancov. Občianska vybavenosť zahŕňa strednú školu a gymnázium, samozrejmosťou je dostupnosť zdravotníckych služieb v poliklinike a viacerých zdravotných strediskách, pre voľnočasové aktivity slúžia kultúrne stredisko, futbalový štadión, tenisové kurty či krytá plaváreň.

Poloha

 • Okres Prievidza, Trenčiansky kraj, Slovenská republika
 • Nitra, Slovenská republika (70 km)
 • Bratislava, Slovenská republika (175 km)
 • Brno, Česká republika (180 km)
 • Budapešť, Maďarsko (195 km)
 • Viedeň, Rakúsko (240 km)
 • Košice, Slovenská republika (295 km)
 • Krakov, Poľsko (295 km)
 • Praha, Česká republika (380 km)
 • Varšava, Poľsko (520 km)

Cestná doprava

Cez Nováky vedie:

 • Európska cesta 572
 • cesta 1. triedy číslo 50
 • cesta 1. triedy číslo 64
 • rýchlostná cesta R2

Možnosť napojenia na:

 • diaľnicu D1 (napojenie Trenčín 50 km)
 • rýchlostnú cestu R1 (napojenie Žiar nad Hronom 45 km)

Adresa

M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Slovenská republika

GPS: 48°42'32.58"S 18°32'11.18"V

Železničná doprava

Nováky ležia na železničnej trati 140 (Nové Zámky – Prievidza). Železničná doprava v regióne vytvára ideálne spojenie s mestami Handlová, Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Nitra a Bratislava.

Letiská

 • letisko Bratislava (175 km)
 • letisko Piešťany (75 km)
 • letisko Sliač (75 km)
 • letisko Žilina (70 km)
 • letisko regionálneho významu Prievidza (10 km)

Pozrite si našu ponuku priestorov a pozemkov

Hľadáte objekty určené na výrobu, skladovanie alebo administratívu alebo pozemok pre výstavbu výrobných objektov, skladov a kancelárií?