Sme mladá, dynamická a moderná spoločnosť. V rámci reštrukturalizácie našich podnikateľských aktivít Vám ponúkame možnosť, aby ste si aj vy mohli plniť svoje podnikateľské zámery, a to prostredníctvom našich priemyselných areálov, ktoré disponujú kvalitným vybavením na profesionálnej úrovni potrebným pre Vaše pohodlné podnikanie. Nachádzajú sa v nich priestory, ktoré Vám môžu byť okamžite k dispozícii.

Naším poslaním je pomáhať Vám v rozvoji Vašich podnikateľských aktivít pomocou napĺňania nášho cieľa - zabezpečenia komplexnosti služieb, vzájomnej nadväznosti procesov a efektívnosti riešení v odvetviach chemického, strojárskeho a energetického priemyslu, ako aj v ďalších industriálnych oblastiach.

Široká škála priemyselných nehnuteľností, bohaté skúsenosti vo sfére procesných riešení a snaha v ich neustálom napredovaní, ako aj nepretržité rozširovanie komplexnosti služieb predstavujú efektívny potenciál spoločnosti ako solídneho partnera pre Vaše podnikateľské zámery.

V našej ponuke nájdete objekty určené na výrobu, skladovanie alebo administratívu. Napriek tomu, že ponúkané pozemky sa nachádzajú v priemyselných parkoch, ich využitie nie je podmienené výhradne priemyselnou výrobou. Podľa Vašich požiadaviek vieme pripraviť priestory na mieru tak, aby Vám vyhovovali veľkosťou, dispozíciou a prípojkami podľa Vašich technologických nárokov (build to suit).

V každom areáli sú k dispozícii aj rôzne výmery disponibilných plôch s možnosťou výstavby ďalších výrobných objektov, skladov alebo kancelárií. Výhodou pre Vás je, že u nás nájdete pozemky vybavené potrebnou infraštruktúrou. Výhodné podmienky pri odbere energií znížia finančné nároky na zabezpečenie prevádzky a pripojenie k existujúcej dopravnej a energetickej sieti značne zníži výšku vstupnej investície.