Typ

Kancelárie

Popis

Budovy pre riadenie a správu  (LV Pomo a soc.objekt) (v LV:  Pomo a soc.objekt), na parc.č.:1833/16

Časť administratívnej budovy určenej na prenájom – označená ako Budova A 50.04 - je situovaná pri hlavnej vrátnici areálu Chemko, so vstupom do budovy mimo areálu. Kancelárske priestory sú k dispozícií na 1. podlaží.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár