Typ

Výroba

Rozloha

746,60 m2

Popis

Budova administratívna tech. (v LV:  Technický úsek AB), na parc.č.:1832/33

Budova pre administratívu a riadenie s dvoma nadzemnými podlažiami. Základy tvoria základové pásy. Zvislá nosná konštrukcia je v strednej časti železobetónová a krídla sú montované na báze dreva. Obvodový plášť je v strednej časti murovaný v po stranách sendvičový na báze dreva. Strešnú konštrukciu tvoria v strednej časti železobetónové panely - plochá strecha dvojplášťová, po stranách je drevený krov. Krytina strechy je z asfaltových pásov, ktorá je značne poškodená a dochádza k zatekaniu do budovy. Vykurovanie, vodovod, elektroinštalácia sú odpojené. Budova má bleskozvod.
Dispozičné riešenie:
- stredná časť - vstupná hala, schodište, soc. zariadenia, WC
- pravá časť 1.NP- 2.NP - kancelárie, sklady
- ľavá časť 1. NP - 2.NP - kancelárie

Zastavaná plocha 746,60 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár