Typ

Kancelárie

Rozloha

672,16 m2

Popis

Budova cechová (v LV:  Cechova budova), na parc.č.:1848/107

Budova pre administratívu a riadenie s jedným podzemným podlažím a s troma nadzemnými podlažiami. Základy tvoria základové pásy a pätky. Zvislá nosná konštrukcia je montovaná zo železobetónových prvkov. Obvodová plášť je murovaný z tehál a tvárnic. Strecha je plochá. Krytina strechy je z asfaltových pásov, ktorá je čiastočne poškodená a dochádza k zatekaniu do budovy. Vykurovanie a vodovod sú odpojené. Budova má bleskozvod.
Dispozičné riešenie:
- 1.PP - kryt CO
- 1.NP - šatne a soc. zariadenia, WC
- 2.NP - kancelárie, soc. zariadenia, WC
- 3.NP - laboratória, kancelárie, WC

Zastavaná plocha 672,16 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár