Typ

Výroba

Rozloha

255,06 m2

Popis

Čistiaca stanica sudov (v LV:  Autom.pariaca a čist), na parc.č.:1846/16

Postavená ako prízemná samostatne stojaca. V dobe obhliadky nebola napojená na vodovod, el. rozvody a rozvody vody.
Základy sú betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované hr.45cm. Strop v budove je prefabrikovaný zo železobetónových panelov. Strecha je plochá s lepenkovou krytinou.  Elektroinštalácia bola svetelná a motorická prispôsobená prevádzke - nefunkčná.

Zastavaná plocha 255,06 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár