Typ

Výroba

Rozloha

186 m2

Popis

Čistiaca stanica zaolej.vôd (v LV:  Čistenie vod z dopr), na parc.č.:1856/12

Objekt čistenie vôd z dopravy - hala, nosný systém želbet skelet, strecha plochá, objekt s 1.NP, postavený  v roku 1990. V čase ohodnocovania nie je využívaný, je bez pravidelne údržby. Vzhľadom na konštrukčný systém, stavebno technický stav a údržbu, životnosť objektu stanovujem na 40 rokov.
Základy sú betónové pätky a pásy, zvislé konštrukcie - žel bet mont skelet opláštený trapezovým plechom so zateplením - sendvič. konštrukcia, strešná konštrukcia - žel bet plné väzníky a strešné panely, krytina - asfaltová mäkká, elektroinštalácia - svetelná a motorická, bleskozvod je kompletný, vnútorná kanalizácia - PVC potrubia.

Zastavaná plocha 186 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár