Typ

Výroba

Rozloha

802,76 m2

Popis

Garáž - opravovňa, (v LV:  Bufet a sklady), na parc.č.:1832/35

Postavená ako prízemná samostatne stojaca. Odpojená od el. rozvodov a rozvodov vody.
Základy sú betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované hr.45cm. Strop v budove je prefabrikovaný zo nosníkov a keramických a betónových vložiek. Strecha je plochá s lepenkovou krytinou.
Podlahy v priestoroch sú betónové a z keramickej dlažby vo WC.

Zastavaná plocha 802,76 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár