Typ

Výroba

Rozloha

355,79 m2

Popis

Objekt 031 prevádzky pomocné , na parc.č.:2496/11

Hala pomocné prevádzky je postavená ako prízemná v časti umiestnenia kompresorov a dvojpodlažná v časti trafostanice . Postavená je ako samostatne stojaca.
Základy sú betónové pätky a pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Rozpon stĺpov v časti kompresorov je 1x11,40m v module po 8x6m. V časti trafostanice je 1x6m v module po 3x6m. Obvodový plášť je z montovaných pórobetónových panelov. Strop  je iba v časti trafostanice železobetónový s rovným podhľadom. Strešná konštrukcia je zo železobetónových plnostenných väzníkov sedlového tvaru. Strešná krytina je živičná. Elektroinštalácia je svetelná a motorická prispôsobená prevádzke výroby chladu. Vykurovanie je ústredné s napojením na centrálnu kotolňu. Radiátory sú panelové.

Priemerná zastavaná plocha: 355,79 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár