Typ

Výroba

Rozloha

865 m2

Popis

Objekt ošetrovňa (v LV:  Zdravotné stredisko), na parc.č.:1831/23

Jedná sa o budovu pre základnú lekársku starostlivosť a administratívu s jedným nadzemným podlažím . Základy tvoria základové pásy. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehál a tvárnic. Strešnú konštrukciu tvoria železobetónové panely - plochá strecha dvojplášťová. Krytina strechy je z asfaltových pásov. Vykurovanie, vodovod, elektroinštalácia sú funkčné. Budova má dobrú údržbu a je využívaná na svoj účel.Budova má bleskozvod.
Dispozičné riešenie: - pôvodná časť - kancelárske priestory, rozmnožovňa, reklamné agentúry, soc. zariadenia, WC . Prístavba - ambulancie lekárov, čakáreň soc. zariadenia, WC.

Zastavaná plocha 865 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár