Naším zámerom je budovať moderný priemyselný park s komplexnými službami. Ich rozsah závisí od konkrétnych požiadaviek klientov. Procesné riešenia, ktoré ponúkame, Vás zbavia organizačných starostí a vytvoria podmienky pre efektívne fungovanie Vašej firmy či podniku. Vy sa tak budete môcť venovať predovšetkým svojmu biznisu.

V priemyselnom parku Strážske poskytujeme nasledovné služby:

Servisné a údržbárske práce – opraviť či doladiť čokoľvek s okamžitou účinnosťou je možné vďaka našim servisným technikom priamo v areáli. Nestrácajte čas hľadaním externej firmy a čakaním na voľné termíny. U nás máte všetko na dosah.

Strážna služba – celého areálu i jednotlivých budov je garanciou bezpečnosti vašej prevádzky 24/7. Bez nutnosti vynakladania extra výdavkov na bezpečnostné systémy, v našich areáloch máte všetko pod kontrolou.

Služby IT, telekomunikačné služby, internet, dochádzkový systém – dôsledná správa všetkého, čo potrebujete, v najmodernejšom prevedení, je súčasťou ponuky nášho areálu pre vašu prevádzku. Napojené, aktualizované, servisované tak, aby ste držali krok s rýchlosťou dnešnej doby.

Dodávky energií – elektrická energia, para, zemný plyn, vzduch a dodávky vody rôzneho zloženia sú samozrejmosťou nevyhnutnou pre vašu každodennú bezproblémovú prevádzku. Možnosť napojenia a odberu podľa potreby, bez zbytočných úvodných formalít.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výpadkom energií – energie nielen dodáme, ale ich dodanie i garantujeme. Pokiaľ sa tak nestane, sme za to plne zodpovední a pre prípad potreby i poistení.

Skladovanie odpadov, odpadové hospodárstvo, vlastná ČOV – postaráme sa i o skladovanie a likvidáciu odpadu bez vašich starostí. Nakoľko ide o chemické areály, i (ne)bezpečné odpady sú u nás v bezpečí.

Služby bezpečnostných a požiarnych technikov – bezpečnosť majetku i osôb je prvoradá, preto je areál zabezpečený po každej stránke, pre každý prípad. V stave núdze sú vám k službám i technici bezpečnosti a požiarnej ochrany.

Správa mapových podkladov a generel – pozemky, budovy, rozvody energií a iné nevyhnutné podklady mapujúce celý priemyselný areál napomôžu pri vybavovaní potrebných povolení pre spustenie akejkoľvek prevádzky. Správa majetku priemyselného areálu je predpokladom promptnej implementácie podniku do trhového prostredia.

Správa projektovej dokumentácie – predpripravené podmienky na podnikanie od projektu po jeho správu vám umožnia začať jednoduchšie a podnikať efektívnejšie. Projektová dokumentácia pre schválenie či kolaudáciu výrobných a iných prevádzok a zariadení je k dispozícii priamo v areáli.

Vnútroareálové cestné vetvy a železničné vlečky s napojením na štátnu sieť – pre uľahčenie logistiky a prepravy surovín a materiálov sú v rámci areálu k dispozícii efektívne trasy a zariadenia s cieľom uľahčenia napojenia prevádzok areálu na štátnu dopravnú sieť.

Váženie automobilov a železničných vagónov – za účelom nevyhnutnej evidencie pri príjazde i odjazde.

Colno – deklarantské služby – ušetrite čas i náklady na vybavenie preclenia a iných súvisiacich náležitostí pod jednou strechou. Vlastné oddelenie colnej deklarácie ako súčasť priemyselného parku urýchľuje prevádzkový tok skrátením legislatívneho vybavenia.

Služby hasičského útvaru – nakoľko sa jedná o chemický areál, bezpečnostné zložky sú posilnené i v oblasti hasičských služieb
Upratovanie priestorov – poriadok a čistota bez starostí, prevedené zodpovedne a pravidelne počas celého roka, sú k dispozícii pre všetky spoločnosti sídliace v areáli priemyselného parku.

Údržba teritória – okrem upratovania vnútorných priestorov má areál zabezpečené i upratovanie všetkých exteriérových komunikácií a plôch. Letná a zimná údržba parku a komunikácií umožní venovať sa vašim prioritám bez ohľadu na poveternostnú situáciu.

Relokácie firmy a jej technológií – premiestniť priemyselný areál s nadrozmernými technickými zariadeniami a technológiami, ako i zabehnutou logistikou, nemusí byť jednoduché. Preto máme pre vás riešenie i v tejto oblasti. Pomôžeme premiestniť všetko potrebné, aby bolo vaše sťahovanie k nám bez starostí.

Revízie, vypracovanie servisných plánov – zabezpečujeme pravidelný servis a revízie elektrických a ostatných zariadení, ktoré si to vyžadujú. Fyzická i legislatívna revízia priamo v areáli vás odbremení od sledovania termínov i dodatočných nákladov.

Archivačné služby – využite naše priestory na skladovanie a archiváciu a uvoľnite si tak miesto na dôležitejšie dokumenty. Miesto, čas a starostlivosť v oblasti archivácie umožní mať legislatívnu stránku v poriadku i pod kontrolou.
Zdravotné služby – dôkladná starostlivosť o všetkých zamestnancov areálu priamo na mieste, v prípade potreby ihneď, je v prípade priemyselných areálov s rôznym zameraním vhodným riešením v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Stravovanie v areáli – nestrácajte čas a stravujte celú firmu priamo v areáli priemyselného parku. Závodné stravovanie na úrovni vo vlastných priestoroch prospeje zamestnancom i zamestnávateľom.

Rekondičné a ozdravné pobyty – regenerácia a rekondícia za účelom zvyšovania výkonu zamestnancov i riadiacich pracovníkov je doplnkovou službou poskytovanou v našich partnerských zariadeniach. Relaxačné služby v príjemnom prostredí za výhodné ceny umožnia nielen naplniť požadované legislatívne nariadenia.

Pozrite si našu ponuku priestorov a pozemkov

Hľadáte objekty určené na výrobu, skladovanie alebo administratívu alebo pozemok pre výstavbu výrobných objektov, skladov a kancelárií?