Typ

Výroba

Rozloha

345,35 m2

Popis

Stanica zmäkčovacia (v LV:  Zmäkčov.stanica), na parc.č.:1848/108

Stavba - budova, nosný systém murovaný hr.40, strecha plochá, má 1.N.P.
Základy sú betónové pásy, zvislé konštrukcie - murované z tehál hr.40 cm, strešná konštrukcia - strešné rebierkové panely, krytina - mäkká asfaltová, elektroinštalácia - poškodená, bleskozvod poškodený.

Zastavaná plocha 345,35 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár