Typ

Výroba

Rozloha

156,74 m2

Popis

Vrátnica – váha (v LV: Cestná váha), na parc.č.: 1832/36

Objekt Vrátnice - budova prízemná.  Vykúrovanie, elektroinštalácia - svetelná a motorická , bleskozvod - kompletný, vnútorný vodovod - mimo prevádzky , WC - mimo prevádzky.

Zastavaná plocha 156,74 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár