Typ

Výroba

Rozloha

49,29 m2

Popis

Výrobňa budova B (v LV:  Výrobňa budova B), na parc.č.:1846/11

Objekt - budova, nosný systém kovová konštrukcia, strecha plochá, má 1.N.P.-prízemie a 2. N.P.- poschodie, bez podpivničenia.
Základy sú betónové pätky a pásy, zvislé konštrukcie - oceľová konštrukcia obmurovaná murivom hr.30 cm, stropy - kovové, strešná konštrukcia - kovové nosníky, krytina - mäkká asfaltová.
Elektroinštalácia - svetelná poškodená, bleskozvod je kompletný.

Obstavaný priestor stavby celkom 418,97 m3.
Zastavaná plocha 49,29 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár