Typ

Výroba

Rozloha

72 m2

Popis

Zberné centrum VI. (v LV:  Zberné centrum VI), na parc.č.:1846/7

Budova je postavená ako prízemná samostatne stojaca.
Základy sú betónové pätky a pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Rozpon stĺpov je 1x4,5m v module po 2x6m. Obvodový plášť je montovaný. Fasády sú obložené trapezovým plechom. Strešná konštrukcia je zo železobetónovej dosky.Strešná krytina je z asfaltových pásov. Nie sú rozvody vody a kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická prispôsobená prevádzke. Vykurovanie je ústredné s napojením na centrálnu kotolňu.

Zastavaná plocha 72 m2.

Kontaktujte nás

E-mail: info@priemyselne-parky.sk
Telefón: +421 917 179 246

ENERGOCHEMICA TRADING A.S.
Pribinova 25
Bratislava
811 09
Slovenská republika

Kontaktný formulár