Služby

Naším zámerom je budovať moderné priemyselné parky s komplexnými službami. Ich rozsah závisí od konkrétnych požiadaviek klientov. Procesné riešenia, ktoré ponúkame, Vás zbavia organizačných starostí a vytvoria podmienky pre efektívne fungovanie Vašej firmy či podniku. Vy sa tak budete môcť venovať predovšetkým svojmu biznisu.

Synergie

V našich priemyselných parkoch prevažuje chemická výroba. Spoločnosti produkujú rôzne druhy chemikálií a chemických produktov a tiež ich na mieste aj skladujú. Predstavuje to výnimočnú príležitosť na spoluprácu s inými subjektami, či už v areáloch alebo bezprostrednom okolí. Zabezpečíme podporu a rozvoj tohto potenciálu.

Konzultačná a poradenská podpora

Poskytujeme podporu komplexným servisom v oblasti získania dotácií (eurofondy) a výhodných úverov. Náš tím odborníkov má dlhoročné skúsenosti s analýzou a výberom vhodného spôsobu financovania. Pravidelne monitorujeme vyhlásené výzvy. Samozrejmosťou je zabezpečenie komunikácie s úradmi, či vypracovanie žiadostí o dotácie.

Pravidelne sledujeme neustále rastúce požiadavky legislatívy v oblasti životného prostredia, BOZP a priemyselných havárií. Vďaka našim skúsenostiam sme pripravení komplexne spracovať a riadiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a proces integrovaného povoľovania v zmysle zákona o IPKZ. Venujte sa svojmu podnikaniu, my vám zabezpečíme profesionálny servis v oblasti administratívy životného prostredia.

Pracovná sila v regióne

Lokality, v ktorých sa nachádzajú naše priemyselné parky Nováky a Strážske, boli už v minulosti zamerané na priemyselnú výrobu. Z hľadiska súčasného vývoja nezamestnanosti a charakteru vzdelania ľudí nájdete v týchto regiónoch dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Vhodná lokalita a lokalizácia areálov

v blízkosti dopravných uzlov v rámci SR ako aj v pohraničnej oblasti Vám umožnia etablovať sa na príslušnom trhu, v regióne a využiť tiež možnosti cezhraničnej spolupráce. Priemyselný areál Nováky situovaný na Strednom Slovensku je ideálnym strediskom pre spojenie s okolitými západnými trhmi, kým priemyselný areál Strážske, bezprostredne susediaci s Ukrajinou, je schopný pokryť východnú časť Slovenska ako aj Európy.

Optimálna infraštruktúra

areálov, budov a okolitého prostredia je nevyhnutným základom pre efektívny rozvoj podnikateľskej činnosti. Priemyselné areály s kompletným priestorovým zázemím, energetickým vybavením, odpadovým hospodárstvom a dopravnou dostupnosťou sú v plnom rozsahu pripravené pre vaše industriálne aktivity. Nakoľko naše komplexy sú dlhodobo v nepretržitej prevádzke, spĺňajú všetky nevyhnutné aktuálne podmienky a predpisy súvisiace s prevádzkovaním náročných priemyselných činností vo svojich priestoroch, pričom zároveň poskytujú výhodné podmienky pre napojenie a odbery energií.

Úprava priestorov a pozemkov na mieru

veľkosť, dispozícia, prípojky a iná vybavenosť pozemku či priestoru bude upravená podľa Vašich potrieb a preferencií. V závislosti od Vašej činnosti určíme výmeru, orientáciu a potrebné nadväznosti, aby ste mohli čo najviac optimalizovať synergické súčinnosti i energetickú efektívnosť v rámci areálu i regiónu a vyťažiť tak maximum pre Vaše pôsobenie. Nehnuteľnosti na mieru doplnené o komplexnosť služieb rovnako prispôsobených vašim požiadavkám zvyšujú kredit nielen daného priestoru pre Vaše aktivity, ale i kvality Vašich výsledkov.